/ / / /

 خیلی وقت‌ها بچه‌ها اعصاب‌خرد کنند! کارهایی می‌کنند که کفر آدم رو بالا میاره... اما همین کارهای شیطنت‌آمیز و گاهی هم خرابکارانه، در مدت کوتاهی تبدیل به خاطراتی خنده‌دار و فراموش نشدنی میشند