/ / / /

کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از وزارت آموزش و پرورش در خصوص تنبیه‌بدنی یک دانش‌آموز خوزستانی توضیح خواست. به گزارش فارس، <علی - ن> دانش‌آموز کلاس چهارم ابتدایی شهر لالی، سه هفته پیش از سوی معلم خود مورد تنبیه بدنی قرار گرفت. این دانش‌آموز هنگام بازگشت به خانه از هوش رفت و از ناحیه پا فلج شد. پس از انتشار این حادثه، رهی مشاور وزیر و مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش در این خصوص گفت: در بررسی‌های ما، تنبیه دانش‌آموز توسط معلم کلاس مورد تایید است البته تنبیه با پوسته یک سیم صورت گرفته است. وی ادامه داد: پرونده معلم تنبیه‌کننده جهت پیگیری به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ارائه شده است. رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هفتم نیز گفت: در خصوص تنبیه‌بدنی دانش‌آموز خوزستانی از آموزش و پرورش گزارش خواستیم و منتظر ارائه گزارش از آنها هستیم. عباسپور تهرانی‌فرد افزود: ما موضوع تنبیه‌بدنی در مدارس را پیگیری می‌کنیم.