/ / / /
 
 
 
با استفاده از این برنامه می توانید تنظیمات مودم را برای حداکثر کردن سرعت اتصال شما به اینترنت بهینه کنید. این برنامه هم امکان تنظیم دستی و هم تنظیم اتوماتیگ گزینه ها را برای شما فراهم می کند. با استفاده از یک Wizard که در ابتدای اجرای برنامه و بعد از نصب آن ظاهر می شود می توانید تستهای لازم را انجام داده و بهترین تنظیمات را اعمال کنید

http://www.tebyan.com/Download/NewDownload_Files/ModemBooster_915.exe

برنامه رایگانه ونیازی به کرک نداره.

تصویر