/ / / /
 
 
وان 30ساله ای در استان مرکزی به علت بیماری سرماخوردگی با مراجعه به بیمارستان قدس تحت معالجه قرار می گیرد.بنابر تشخیص پزشک معالج به وی آمپول پنی سیلین تزریق میگردد.دکتر معالج از همراهان بیمار(پدر و برادر )وی در رابطه با حساسیت وی نسبت به آمپول پنی سیلین سوال می کند .که آنها در جواب اظهار می دارند که وی حساسیتی ندارد .این جوان ناکام درهمان لحظه تزریق آمپول به حالت کما می رود .و پس از 3یا 4دقیقه جان به جان آفرین تسلیم میکند .برای این جوان ناکام از خداوند منان طلب آمرزش و برای بازماندگان وی صبر جمیل مسئلت داریم .حال اگر کمی تامل کنیم اولین چیزی که به فکر ما می رسد این است که جواب پس بچه ی 15 ماه ای را که هم اکنون درحال رشد است را چه کسی می دهد؟اگر او فردا از مادر خود بپرسد که مامان من بابام کو مادر به او چه جوابی میدهد .......................اصلا سرنوشت مادر و این پسر بچه چه می شود .تو این دنیایی که همه عین گرگند این پسر بدون سایه پدری که اصلا با او نتوانست درد دل کند چه می خواهد بکند پدری که شنیدم وقتی می بردنش بیمارستان اومد و واسه آخرین بار پسرش رو بوسید. پدر جوونی که هنوز صاحب خونه نشده بود و تازه یه زمین گرفته بود که خیلی هم خوشحال بود .حالا این پسر بچه به کی بگه بابا .....................زیر سقف کی بزرگ بشه کی نوازشش کنه ؟کی جای پدرشو بگبره اخه تاوان این همه بی دقتی را کی میخاد بده خدایا رحمت خودرا از او دریغ نکن .و آخر و عاقبت خانواده داغ دیده او راعاقبت به خیر گردان

از همه شما عزیزان می خواهم که برای شادی روح ان محروم سه مرتبه بر محمد و ال او صلوات بفرستید