/ / / /

آیکون ها یا عکسهای کوچکی که نماینده عمل یک کلید هستند تقریباً در تمام برنامه ها وجود دارند. در بسیاری از موارد، آیکون ها را بهتر از نام کلیدها می شناسیم.

 آیکون ها علاوه بر آنکه باعث زیبایی یک برنامه می شوند، استفاده از برنامه را هم آسان می کنند. کاربرد آیکون ها آنقدر متداول است که دیگر هیچ برنامه ای را بدون آیکون نمی توان تصور کرد. دستیابی آسانتر به آیکونهای مختلف هدفی شد تا آیکون ها هم، موتور جستجوی مخصوص خود را داشته باشند.
Iconfinder، موتور جستجوی آیکون ها است و آیکونها را در اندازه های گوناگون جستجو می کند. اگرچه این موتور جستجو هنوز در مرحله ی آزمایشی است و تعداد نتایج آن خیلی زیاد نیست، اما نتایج خوب و کارامدی را نمایش می دهد.
به نظر من (به عنوان یک کاربر)، یکی از دلایل ضعف نرم افزارها - و مخصوصاً نرم افزارهای وطنی- حتی علیرغم قوی بودن نرم افزار، استفاده از پوسته های گرافیکی ضعیف و آیکونهای نامناسب است (حتماً دیدید که بسیاری از نرم افزارها از آیکونهای ویندوز استفاده می کنند!).
اگر برای نرم افزاری که می سازید، یا صفحه وبتان دنبال آیکون می گردید، احتمالاً در Iconfinder چیزهای خوبی پیدا خواهید کرد!