/ / / /

شما میتوانید برای خرید سی دی نرم افزارهای برق و الکترونیک   در تمام طول هفته با شماره ۰۹۱۷۱۱۲۳۶۲۳ تماس حاصل نموده  و بر روی ایمیل خود دریافت نمایید .

قیمت فقط : ۲۵۰۰۰ ریال

سی دی شامل :

۱.Protel 99 full

۲.Pspice80

۳.Micro-Cap 5.0

و ......